rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (306) z dnia 20.09.2011

Podróż służbowa prywatnym samochodem

Pracownik jedzie w podróż służbową prywatnym samochodem. Czy mogę ująć w koszty kwoty wynikające z faktur, a nie z kilometrówki?

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Rozporządzenie w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju przewiduje również możliwość przejazdu motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. Powyższe wynika z § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju i § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej poza granicami kraju.
 

W przypadku odbycia podróży służbowej własnym środkiem lokomocji, wysokość kosztów podlegających zwrotowi ustalana jest jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu. Z tego względu pracownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wydatków faktycznie poniesionych wynikających z posiadanych rachunków (faktur), np. za zakup paliwa i naprawy.

Do ustalenia limitu kosztów przejazdu w podróży służbowej przez pracownika pojazdem niebędącym własnością pracodawcy zastosowanie znajdują stawki za kilometr przebiegu pojazdu określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Stawki za 1 kilometr przebiegu nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Ponadto należy pamiętać, iż w razie podróży służbowej odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy na pracowniku ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego. Ewidencję prowadzi się w celu ustalenia faktycznej liczby przejechanych kilometrów. Pracodawca powinien potwierdzić przedłożoną przez pracownika ewidencję przebiegu pojazdu.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60