rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (306) z dnia 20.09.2011

Podróż służbowa prywatnym samochodem

Pracownik jedzie w podróż służbową prywatnym samochodem. Czy mogę ująć w koszty kwoty wynikające z faktur, a nie z kilometrówki?

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Rozporządzenie w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju przewiduje również możliwość przejazdu motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. Powyższe wynika z § 5 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej na obszarze kraju i § 8 ust. 3 rozporządzenia w sprawie podróży służbowej poza granicami kraju.
 

W przypadku odbycia podróży służbowej własnym środkiem lokomocji, wysokość kosztów podlegających zwrotowi ustalana jest jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu. Z tego względu pracownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot wydatków faktycznie poniesionych wynikających z posiadanych rachunków (faktur), np. za zakup paliwa i naprawy.

Do ustalenia limitu kosztów przejazdu w podróży służbowej przez pracownika pojazdem niebędącym własnością pracodawcy zastosowanie znajdują stawki za kilometr przebiegu pojazdu określone w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Stawki za 1 kilometr przebiegu nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

Ponadto należy pamiętać, iż w razie podróży służbowej odbywanej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy na pracowniku ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa podatkowego. Ewidencję prowadzi się w celu ustalenia faktycznej liczby przejechanych kilometrów. Pracodawca powinien potwierdzić przedłożoną przez pracownika ewidencję przebiegu pojazdu.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60