rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij

Zasoby bezpłatne
 

www.rozliczeniedelegacji.pl

Szukaj w zasobach płatnych
 

www.CzasopismaKsiegowych.pl

Szukaj w zasobach płatnych
 

www.GazetaPodatkowa.pl
liczba znalezionych: 676
tytuł
Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018, str. 22
Dłużnik w upadłości uniemożliwia skorzystanie z ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018, str. 10
Odsetki od podatku niezapłaconego w odroczonym terminie
Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017, str. 9
Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego po wypadku w drodze do pracy
Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017, str. 10
Odsetki podatkowe do 8,70 zł
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017, str. 4
Obliczanie okresu, przez który przysługuje świadczenie rehabilitacyjne
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018, str. 2
Opłaty za spaliny z aut
Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018, str. 6
Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi
Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017, str. 5
Wynagrodzenie i składki ZUS małżonka w kosztach firmy
Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017, str. 6
Skutki w VAT zapłaty należności wierzycielowi
Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017, str. 4
Renta rodzinna nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017, str. 4
Prawo do emerytury po obniżeniu powszechnego wieku emerytalnego
Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017, str. 10
Obniżone odsetki podatkowe po korekcie deklaracji
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017, str. 3
Zmniejszenie nadpłaty po korekcie rocznego rozliczenia
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017, str. 9
Zasiłek macierzyński dla matki bliźniąt
Gazeta Podatkowa nr 53 (1407) z dnia 3.07.2017, str. 11
Odsetki za zwłokę po korekcie rozliczeń w ZUS
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017, str. 22
Najem prywatnego budynku a możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT
Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017, str. 8
Ustalenie obowiązku opłacenia do ZUS odsetek za zwłokę
Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017, str. 21
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki a zwolnienie z VAT
Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017, str. 29
Podatnik zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT
Dodatek do Gazety Podatkowej nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017, str. 3
Oskładkowanie korzystania z prywatnego auta w czasie służbowych jazd zamiejscowych
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60