rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (1123) z dnia 10.03.2022

Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem elektrycznym - interpretacja KIS

Zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym pracownika o napędzie elektrycznym nie jest ograniczony limitem "kilometrówki". Zwrot taki w całości korzysta ze zwolnienia z PIT.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lutego 2022 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.1172.2021.1.NM)

Stan faktyczny

Pracodawca (Wnioskodawca) dokonywał zwrotu pracownikom kosztów przejazdu prywatnym samochodem osobowym oraz innych należności za czas podróży służbowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Do rozliczenia kosztów przejazdów prywatnym samochodem (tzw. kilometrówki) w podróży służbowej stosował stawki wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271 ze zm.). W myśl tego rozporządzenia koszty używania pojazdów do celów służbowych Wnioskodawca pokrywał według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 nie mogą być wyższe niż 0,5214 zł, a dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - nie wyższe niż 0,8358 zł. W przypadku podróży służbowej prywatnym samochodem elektrycznym pracownika, Wnioskodawca stosował stawkę z ww. rozporządzenia właściwą dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 (tj. 0,5214 zł/km) przyjmując, że ww. pojemność przy pojeździe elektrycznym wynosi 0 cm3, a więc mieści się w przedziale do 900 cm3.

Zwrot kosztów ww. przejazdów Wnioskodawca kwalifikował do przychodów ze stosunku pracy, które zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF:

 • jeśli zostały wypłacone do wysokości ww. limitów - korzystały ze zwolnienia z podatku,
 • w przypadku ich wypłaty ponad limity - nadwyżka podlegała opodatkowaniu.

Wnioskodawca nie był pewien, czy jeśli pracownik odbył podróż służbową prywatnym pojazdem osobowym o napędzie elektrycznym i otrzymał zwrot kosztów przejazdów w związku z tą podróżą według stawki wynikającej z ww. rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 r., to czy zwrot ten korzysta ze zwolnienia z podatku do wysokości limitów określonych w tym rozporządzeniu, na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF. Zapytał o to organ podatkowy.

Stanowisko Dyrektora KIS

Dyrektor KIS wskazał, że na podstawie ww. art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o PDOF, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju (z pewnym zastrzeżeniem). Odrębnymi przepisami, o których mowa, są powołane wcześniej rozporządzenia (tj. rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz z dnia 25 marca 2002 r.).

Dyrektor KIS wyjaśnił, że zasadniczo należności z tytułu podróży służbowych pracowników są zwolnione z podatku do wysokości limitów określonych w ww. rozporządzeniach. Jednak w sytuacji, gdy pracownik odbywa podróż służbową prywatnym samochodem o napędzie elektrycznym, rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. nie ma zastosowania, gdyż nie obejmuje swoim zakresem takich samochodów.

W konsekwencji Dyrektor KIS stwierdził:

"(...) w przypadku zwrotu kosztów przejazdu z tytułu odbycia podróży służbowej prywatnym samochodem osobowym o napędzie elektrycznym nie ma zastosowania limit w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r.

Zatem wypłacany przez Państwa pracownikowi zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej (krajowej lub zagranicznej) prywatnym samochodem osobowym o napędzie elektrycznym w całości korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy PIT (nie jest ograniczony limitem). (...)"

Od redakcji:

Jest to dość zaskakujące stanowisko organu podatkowego, choć niewątpliwie korzystne dla pracowników. W przypadku ustalenia ryczałtu w jazdach lokalnych z tytułu używania przez pracowników swoich prywatnych samochodów elektrycznych, organy podatkowe wskazywały bowiem, że należy wówczas przyjmować stawkę za 1 kilometr przebiegu pojazdu określoną dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 (tj. 0,5214 zł/km). Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 9 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.606.2021.2.ID, w której czytamy:

"(...) wypłacany przez Wnioskodawcę na rzecz pracownika zwrot kosztów (ryczałt) używania samochodu prywatnego elektrycznego do celów służbowych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód ze stosunku pracy.

W związku z powyższym, skoro w przedmiotowej sprawie pojemność silnika wynosi 0, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wysokość podstawy naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku, gdy przychodem pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wypłata ryczałtu związanego z użytkowaniem elektrycznego samochodu prywatnego do celów służbowych, należy obliczyć przyjmując stawkę 0,5214 zł za 1 km, ponieważ pojemność silnika elektrycznego o wielkości 0 cm3 mieści się w przedziale do 900 cm3, dla którego ustawodawca nie określił dolnej granicy."

Należy dodać, że nasza redakcja, w oparciu o ww. stanowisko przychyliła się do ustalania zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej prywatnym samochodem elektrycznym pracownika na podstawie ww. rozporządzenia. Z opisanej w tym artykule interpretacji indywidualnej wynika, że w takiej sytuacji nie będzie ono miało jednak zastosowania.

projekt W Sejmie znajduje się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1920). Projekt ten ma na celu stworzenie podstaw prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów przejazdu w celach służbowych prywatnym samochodem z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Ma zawierać również ustawowe upoważnienie do wydania aktu wykonawczego obligujące ministra właściwego do spraw infrastruktury do określenia zasad zwrotu kosztów używania samochodów elektrycznych lub hybrydowych.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.