rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1016) z dnia 3.10.2013

Czas trwania zagranicznej podróży służbowej

Pracownik wyjechał w podróż służbową do Kanady, która miała trwać 90 dni. Okazało się, że będzie musiał zostać kilka dni dłużej. Zgodnie z Kodeksem pracy delegacja może maksymalnie trwać 3 miesiące. Jakie będą skutki jej przedłużenia ponad 90 dni? Czy po zakończeniu podróży służbowej pracownik będzie mógł pojechać jeszcze raz w tym roku na delegację? Czy diety i inne należności przysługują tak jak przy pierwszej podróży?

Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) nie określają maksymalnego czasu trwania podróży służbowej.

Długość podróży służbowej zależy od okoliczności wykonania danego zadania służbowego. Brak przepisów przewidujących limitowanie podróży służbowych i czas ich trwania pozwala na wielokrotne wysyłanie pracownika w delegację nawet trwające kilka miesięcy.


Przepisy prawa pracy nie limitują liczby ani czasu trwania podróży służbowych.


Pomimo formalnego braku ograniczenia częstotliwości i i długości podróży służbowej, w piśmiennictwie z zakresu prawa pracy przeważa stanowisko, że okres ten co do zasady nie powinien wykraczać poza 3 miesiące. Podróże służbowe trwające dłużej niż 3 miesiące, w zależności od okoliczności, mogą zostać potraktowane jako oddelegowanie (tj. czasowa zmiana miejsca pracy pracownika określonego w umowie). Jednak w uzasadnionych przypadkach nie są kwestionowane nawet dłuższe niż 3-miesięczne delegacje.

Odnosząc się do pytania, pracownik może wiele razy w roku wyjeżdżać w podróż służbową i jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami wykonania danego zadania, może ona jednorazowo wykraczać poza 90 dni. Okres zagranicznej podróży służbowej wynoszący ponad 90 dni generalnie nie powinien więc być podważany na gruncie przepisów prawa pracy.

Jeżeli chodzi o kwestie diet i innych należności przysługujących pracownikowi z tytułu odbywania podróży służbowej, to w każdej z takich podróży pracownik ma do nich prawo, bez względu na to, czy jest to jego pierwsza, czy kolejna delegacja w danym roku. Stosownie do okoliczności, z tytułu zagranicznej podróży służbowej pracownikowi mogą przysługiwać diety, zwrot kosztów: przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60