rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 19 (349) z dnia 1.10.2013

Dieta z tytułu zagranicznej podróży służbowej

Pracownik wysłany w zagraniczną podróż służbową spożywał posiłki podczas podróży samolotem (bilet nie zawiera informacji w tej sprawie). Czy możemy z tego tytułu obniżyć jego dietę? Nadmieniamy, że stosujemy przepisy rozporządzenia w sprawie podróży służbowych.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), dalej rozporządzenie przewiduje kilka świadczeń na pokrycie wydatków jakie poniósł pracownik w związku z odbywaną podróżą służbową. Są to: diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Ważne: Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki (§ 13 ust. 1 rozporządzenia).

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie przysługuje 25% diety. W przypadku zapewnienia częściowego wyżywienia kwotę diety zmniejsza się:

  • za śniadanie o 15%,
     
  • za obiad o 30%,
     
  • za kolację o 30% (§ 14 ust. 2 rozporządzenia).

Przepisy rozporządzenia nie określają kiedy należy uznać, że pracownik otrzymał wyżywienie. Jedynie w § 14 ust. 3 rozporządzenia wskazują na zapewnienie posiłków w ramach usługi hotelarskiej. Jednak nie tylko w tych okolicznościach można uznać, że wyżywienie zostało zagwarantowane. Potwierdza to zarówno systematyka przepisów, jak i praktyka rozliczania podróży służbowych, bowiem posiłki podczas podróży służbowej są spożywane w głównej mierze w placówkach gastronomicznych (restauracjach, barach, jadłodajniach). Przyjęcie, że tylko posiłki "hotelowe" obniżają diety prowadziłoby do sytuacji, w której przykładowo obiad spożyty poza hotelem nie miałby wpływu na dietę, a w konsekwencji pracodawca opłacałby ten posiłek podwójnie.

W świetle tych rozważań należy postawić tezę, że okoliczności oraz źródło posiłków nie ma dla regulacji § 14 ust. 2 rozporządzenia żadnego znaczenia. Mogą to być posiłki wykupione w barze, restauracji lub też wydane przez organizatora kursu, szkolenia, seminarium, spotkania biznesowego, jak również zapewnione przez przewoźnika w czasie podróży statkiem, samolotem lub pociągiem. Zakładamy przy tym, że w pytaniu jest mowa o pełnowartościowych posiłkach, które można zakwalifikować jako śniadanie, obiad bądź kolację, a nie o przekąskach.

Przechodząc do problemu braku dokumentu poświadczającego wydanie (uzyskanie) posiłków, to kwestię tę rozstrzyga przepis § 5 ust. 3 rozporządzenia, zezwalający w uzasadnionych przypadkach na przyjęcie od pracownika pisemnego oświadczenia w tej sprawie. Dokument ten powinien wskazywać okoliczności mające wpływ na prawo do diet, ryczałtów, a także zwrot innych kosztów podróży lub ich wysokość. Spożycie obiadu na pokładzie samolotu zapewnionego w ramach ceny biletu, niemającego jednak odzwierciedlenia w tym dokumencie, może być potwierdzone właśnie takim oświadczeniem.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60