rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (362) z dnia 10.04.2014

Podróż służbowa za granicę czy oddelegowanie?

Zamierzamy oddelegować pracowników do miejscowości, w której nasza firma prowadzi aktualnie roboty drogowe. Czy możemy takim pracownikom wypłacić diety w pełnej wysokości oraz zwrot kosztów noclegu, jeżeli chcą oni sami znaleźć sobie zakwaterowanie?

Oddelegowanie oznacza skierowanie pracownika do wykonywania pracy poza stałe miejsce pracy określone w umowie. Warunkiem oddelegowania jest zmiana określonego w umowie o pracę miejsca jej wykonywania na mocy porozumienia stron (aneksu) lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego. Niekiedy trudno je odróżnić od podróży służbowej, którą jest, zgodnie z definicją zawartą w art. 775 K.p., wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Zasadniczym kryterium odróżniającym jest zmiana stałego miejsca pracy.

Ustalenie, czy pracownik został oddelegowany, czy odbywa podróż służbową ma istotne znaczenie dla określenia jego uprawnień związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych poza siedzibą pracodawcy lub stałym miejscem wykonywania pracy. Jeżeli pracownik odbywa podróż służbową, przysługuje mu prawo do diet oraz innych należności określonych przepisami rozporządzenia o podróżach służbowych. Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się jednak do pracowników oddelegowanych.

Zatem w omawianym przypadku pracodawca, który oddelegowuje pracownika do pracy w innej miejscowości (na obszarze kraju) nie ma obowiązku zapewnienia mu świadczeń wynikających z przepisów dotyczących podróży służbowych. Pracownikowi oddelegowanemu przysługuje bowiem tylko wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.

Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, może przyznać oddelegowanemu pracownikowi dodatkowe świadczenia, takie jak zwrot kosztów dojazdu, wyżywienia czy zakwaterowania w miejscowości, do której pracownik został oddelegowany. Mają one jednak charakter fakultatywny, a ich wypłacenie i wysokość zależy wyłącznie od uznania pracodawcy.

Przykład

Zgodnie z umową o pracę miejscem wykonywania pracy operatora koparki zatrudnionego w przedsiębiorstwie budowy dróg jest województwo wielkopolskie. Zakres prowadzonych robót na okres kwiecień-sierpień 2014 r. uległ rozszerzeniu, co zostało wprowadzone aneksem do umowy o pracę przez dodanie słów "i ościenne".

Od maja 2014 r. pracownik będzie wykonywał czynności pracy w okolicach Wrocławia. Dla pracownika nie będzie to podróż służbowa.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60