rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Składniki wynagrodzenia bez składek i podatku - Dodatek nr 20 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 22 (280) z dnia 10.11.2010

Diety i inne należności z tytułu podróży służbowych

1) Rozstrzygnięcie składkowe

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego, z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne wyłączono diety krajowe, diety zagraniczne oraz inne należności z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych pracownika. Zwolnienie następuje do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu delegacji krajowej oraz delegacji zagranicznej. Przepis zawiera zastrzeżenie, że równowartość dodatków dewizowych wypłacanych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich nie stanowi podstawy wymiaru składek, ale jedynie w części odpowiadającej 75% dodatków.

2) Rozstrzygnięcie podatkowe

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o pdof, zwolniono z opodatkowania diety krajowe, diety zagraniczne oraz inne należności za czas:

 • podróży służbowej pracownika,

 • podróży osoby niebędącej pracownikiem

do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu delegacji krajowej oraz delegacji zagranicznej.

Ponieważ przepisy zarówno składkowe, jak i podatkowe odsyłają do tych samych norm prawnych, określających wysokości należności z tytułu delegacji krajowej oraz delegacji zagranicznej pracownika, dokonujemy wspólnego wyjaśnienia tej kwestii.

3) Rozstrzygnięcia wspólne dotyczące zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania

Kwestię świadczeń przysługujących pracownikom odbywającym podróż służbową regulują rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.:

 • w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 z późn. zm.),

 • w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 z późn. zm.).

Przypomnijmy, że stosownie do art. 775 K.p. pracodawca może samodzielnie uregulować warunki zwrotu należności z tytułu podróży służbowej pracowników.

I tak, warunki wypłacania diet krajowych, diet zagranicznych oraz innych należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi zatrudnionemu u innego pracodawcy niż państwowa lub samorządowa jednostka sfery budżetowej, mogą określać układy zbiorowe pracy, regulaminy wynagradzania albo umowa o pracę - jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Postanowienia te nie mogą jedynie ustalać diety za dobę podróży służbowej krajowej lub diety zagranicznej przysługującej w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika zatrudnionego w jednostce tzw. sfery budżetowej. Dopiero w przypadku, gdy pracodawca nie unormował omawianych należności z tytułu podróży służbowych w akcie prawa wewnątrzzakładowego lub w umowie o pracę, pracownikowi przysługują te należności według przepisów ustalonych dla pracownika zatrudnionego w jednostkach tzw. sfery budżetowej.

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że zwolnienie z obowiązku składkowego i podatkowego dotyczy wyłącznie kwot nieprzekraczających stawek określonych przepisami ww. rozporządzeń z dnia 19 grudnia 2002 r. Zatem należności z tytułu podróży służbowych wypłacane pracownikom w wysokości wyższej od określonej przepisami ww. rozporządzeń z dnia 19 grudnia 2002 r. - w części przewyższającej stawki określone w tych rozporządzeniach - należy oskładkować i opodatkować.

  

 

Przykład

 

Pracownik przebywał 4 dni wdelegacji krajowej. Z tego tytułu wypłacono mu zwrot kosztów przejazdu w kwocie 501,48 zł (600 km x 0,8358 zł) oraz diety w wysokości 92 zł (4 x 23 zł). Wartość tych świadczeń w pełnej kwocie nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W całości korzysta też ze zwolnienia z opodatkowania.
 

 

Przykład

 

Pracownikowi, który przebywał 6 dni w delegacji krajowej, zwrócono koszty przejazdu (na podstawie biletów PKP) i noclegów (na podstawie rachunku z hotelu) oraz wypłacono diety w wysokości 180 zł (6 dni x 30 zł). Wartość świadczeń związanych z przejazdem i noclegiem w pełnej wysokości nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie podlega też opodatkowaniu. Natomiast różnica w wysokości diety przewyższająca kwotę diety określonej rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2002 r. stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne i także jest opodatkowana.
 

 

Przykład

 

Pracownikowi wypłacono należności z tytułu delegacji krajowej w wysokości 450 zł. Kwotę tę wyliczono na podstawie funkcjonujących w firmie przepisów o wynagradzaniu, regulujących kwestię wysokości należności z tytułu podróży służbowych pracowników. Wyliczona kwota jest jednak wyższa o 80 zł od należności ustalonych na podstawie stawek określonych rozporządzeniem z dnia 19 grudnia 2002 r.

W takim przypadku różnicę w kwocie 80 zł (wynikającą z wyliczenia należności z tytułu podróży służbowej na podstawie wysokości ustalonych regulaminem wynagradzania a przepisami ww. rozporządzenia) należy włączyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i odpowiednio na ubezpieczenie zdrowotne oraz opodatkować.

 

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.