rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1153) z dnia 26.01.2015

Opodatkowanie zwrotu kosztów delegacji stażysty

Osoba bezrobotna odbywa w naszej firmie staż. Z programu stażu ustalonego w umowie zawartej ze starostą wynika, że stażysta może być wysłany w delegację, a nasza firma zwróci mu koszty tego wyjazdu na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej. Czy dokonany stażyście zwrot kosztów podróży stanowi dla niego przychód podlegający opodatkowaniu, a dla nas koszt uzyskania przychodu?

W sytuacji gdy z programu stażu ustalonego w umowie zawartej ze starostą wynika, że organizator stażu zwraca stażyście koszty podróży odbywanych w ramach tego stażu, to zwrot ten stanowi u stażysty przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o pdof. Nie oznacza to jednak, że zwrot ten jest opodatkowany. Jak bowiem stanowi art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) ustawy o pdof, wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem (np. stażysty) do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest jednak to, iż otrzymane przez stażystę świadczenia nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i powinny zostać poniesione m.in. w celu osiągnięcia przychodów. Zwrot stażyście kosztów podróży może więc korzystać ze zwolnienia od podatku do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej.

Skoro z umowy zawartej ze starostą wynika, że to organizator stażu pokrywa koszty podróży stażysty i koszty te zostały poniesione w celu osiągnięcia i zwiększenia przychodów w działalności gospodarczej prowadzonej przez organizatora stażu, to nie ma przeszkód, by uwzględnić je w kosztach uzyskania przychodów. Tego rodzaju koszty nie zostały bowiem wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy o pdof i art. 16 ust. 1 ustawy o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) jako niestanowiące kosztów podatkowych.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60