rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (384) z dnia 10.03.2015

Uczestnictwo w pogrzebie współpracownika w ramach podróży służbowej

1) Czy wyjazd podwładnego na pogrzeb współpracownika do innej miejscowości na polecenie pracodawcy w ramach oficjalnej delegacji zakładowej, stanowi dla niego podróż służbową? Nadmieniamy, że środkiem transportu był samochód służbowy.

Podróż będąca wynikiem arbitralnego polecenia pracodawcy, przy dochowaniu pozostałych przesłanek spełnia warunki podróży służbowej.

Podróżą służbową jest wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy (art. 775 § 1 K.p.). Dla uznania wyjazdu za podróż służbową konieczne jest zatem łączne spełnienie trzech warunków:

  • wyjazd powinien nastąpić na polecenie pracodawcy,
     
  • pracownik musi opuścić miejscowość wykonywania pracy (siedziby pracodawcy),
     
  • pracownik powinien realizować zadanie szczególne (incydentalne), odmienne od wykonywanych w ramach umowy o pracę, choć rodzajowo może być do niego zbliżone lub nawet tożsame.

Sytuacja opisana w pytaniu spełnia wymienione warunki. Pewne wątpliwości mogą się pojawić przy rozpatrywaniu pierwszego z nich. Uczestnictwo w pogrzebie współpracownika ma zazwyczaj charakter dobrowolny, niekiedy wymagający jedynie akceptacji lub zachęty ze strony pracodawcy, niebędącej jednak ewidentnym jego poleceniem. Jeżeli do wyjazdu doszło w drodze dyspozycji (polecenia) pracodawcy, która nie pozostawiała pracownikowi możliwości odmowy, należy uznać, że wystąpiła podróż służbowa.


2) Czy pracownikowi, o którym mowa, przysługuje dieta jeżeli podróż trwała równo 8 godzin? Jakie ewentualne inne świadczenia należy mu wypłacić?

Jeśli była to krajowa podróż służbowa, dieta przysługuje. Prawo do tego świadczenia powstaje, gdy podróż trwa 8 godzin. Zważywszy na to, że była ona odbywana pojazdem służbowym, pracownikowi nie przysługują inne świadczenia (np. ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej), chyba że pracodawca nie należy do sektora budżetowego i określił uprawnienia pracownika w wewnętrznych przepisach płacowych w sposób korzystniejszy.

Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej u takiego pracodawcy określa się bowiem w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania. Jeśli pracodawca nie uregulował przedmiotowej kwestii samodzielnie, stosuje przepisy rozporządzenia o podróżach służbowych.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60