rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 31 (1176) z dnia 16.04.2015

Diety w podróżach służbowych przedsiębiorcy

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług projektowych zawarł umowę z polską firmą, na podstawie której świadczy swoje usługi na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej. W związku z tym przebywa za granicą do 25 dni w miesiącu. Czy w opisanej sytuacji może za okres faktycznego pobytu za granicą rozliczać diety z tytułu podróży służbowej w kosztach uzyskania przychodu w swojej firmie?

W związku z podróżami odbywanymi w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, do firmowych kosztów uzyskania przychodów z tego źródła można zakwalifikować diety za czas takich podróży, które przeznaczone są na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.


Wysokość diet za podróże zagraniczne odbywane w poszczególnych państwach można ustalić w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Co prawda w art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o pdof określono, że faktyczne wydatki na wyżywienie przedsiębiorcy w podróży służbowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Jednocześnie jednak z jego uregulowań wynika, że ustawodawca zezwala na zaliczenie do firmowych kosztów podatkowych wartości diet z tytułu takiego wyjazdu służbowego, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Nie stanowią ich natomiast rzeczywiste, przekraczające wysokość diet koszty wyżywienia. W przypadku podróży przedsiębiorcy jest to jedyny koszt, który może być ujęty w kosztach podatkowych w wysokości zryczałtowanej, niepotwierdzonej dowodami poniesienia.

Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy ustawy o pdof, poza ograniczeniami wynikającymi z przywołanego przepisu, nie przewidują w zakresie diet związanych z podróżami odbywanymi przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi żadnych innych wyłączeń czy też ograniczeń kosztowych. Stąd dla kwalifikowania w ciężar kosztów tego typu wydatków nie ma znaczenia okres i częstotliwość przebywania przez przedsiębiorcę w takiej podróży. Nie można bowiem twierdzić, że jedynie podróże mające na celu czynności incydentalne spełniają wymogi podróży służbowych, natomiast realizowanie zasadniczego przedmiotu działalności nie wchodzi w zakres podróży służbowych. Taki pogląd prezentują zarówno organy podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11.09.2014 r., nr ITPB1/415-702/14/AK), jak i orzecznictwo sądowe.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60