rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1306) z dnia 14.07.2016

Dwa wyjazdy służbowe w jednym dniu

Pracownik wyjechał w podróż służbową z siedziby firmy do miejscowości A (odebrać dyrektora z lotniska), po czym z miejscowości A wrócili do firmy. Po 1 godzinie wyjechał ponownie z firmy do miejscowości B. Czy wyjazdy te należy potraktować jako dwie odrębne podróże służbowe? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1021057)

Wymienione w pytaniu wyjazdy służbowe należy traktować jako dwie odrębne podróże służbowe, jeżeli miejscowość, w której położona jest siedziba firmy, jest miejscem zatrudnienia pracownika.

Pracownik odbywa podróż służbową, jeżeli wykonuje na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy. Takie określenie podróży służbowej zawiera art. 775 § 1 Kodeksu pracy. Nie definiuje ono jednak bezpośrednio granic czasowych takiej podróży.

Jak wskazuje § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167), miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. Ponadto pracodawca może uznać w poleceniu wyjazdu służbowego za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia takiej podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika. Jeżeli chodzi o moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, to pośrednio wskazuje na nie § 7 powołanego rozporządzenia. Wynika z niego, że należności z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego.

Z pytania nie wynika, czy siedziba firmy jest stałym miejscem pracy pracownika. Jeżeli tak, to odbył on dwie podróże służbowe w ciągu jednego dnia, gdyż dwukrotnie wyjeżdżał z siedziby pracodawcy do dwóch różnych miejscowości i kończył podróż w tej siedzibie.

Przykład

Pracownik zatrudniony w normach podstawowych od 800 do 1600 otrzymał polecenie wyjazdu służbowego do miejscowości A na lotnisko. Wyjechał w podróż o 700 z siedziby firmy i powrócił o 1100 także do siedziby. O godzinie 1300 otrzymał kolejne polecenie wyjazdu z siedziby firmy do miejscowości B. Podróż tę zakończył o godzinie 1630 w siedzibie firmy.

Przyjmując, że siedziba pracodawcy jest stałym miejscem pracy pracownika, odbył on dwie podróże krajowe. Pierwsza do miejscowości A trwała 4 godziny, a druga do miejscowości B 3,5 godziny. Ze względu na to, że obydwie podróże służbowe trwały nie dłużej niż dobę i mniej niż 8 godzin, za żadną z nich pracownik nie nabył prawa do diety.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60