rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 29 (928) z dnia 10.10.2016

Diety za podróż służbową pracowników budowlanych

Zatrudniamy pracowników budowlanych, których stałym miejscem wykonywania pracy określonym w umowie jest siedziba pracodawcy. W większości pracują jednak na budowach w terenie. Ich dojazd do pracy (wyjeżdżają ok. godz. 5-6 rano) i sama praca, mieszczą się w granicach od 8 do 12 godzin. Pracodawca zapewnia im bony obiadowe, które realizują w wyznaczonej restauracji. Czy pracownikom w tej sytuacji przysługuje dieta?

Nie. Obniżenie diety, która przysługiwałaby pracownikom z uwagi na czas trwania podróży służbowej, o koszt zapewnionego im bezpłatnego posiłku, skutkuje brakiem prawa do diety. Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b) i c) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), dalej: rozporządzenia delegacyjnego, za krajową podróż służbową, jeżeli trwa nie dłużej niż dobę, przysługuje:

 • od 8 do 12 godzin - połowa diety,
   
 • ponad 12 godzin - dieta w pełnej wysokości.

Jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie, dieta nie przysługuje. Przepisy nie wyjaśniają, co należy rozumieć pod pojęciem całodziennego wyżywienia. W piśmiennictwie przeważa jednak pogląd, że obejmuje ono trzy posiłki dziennie, tj. śniadanie, obiad i kolację. W sytuacji, gdy czas podróży służbowej nie obejmuje pełnego dnia, pojęcie całodziennego wyżywienia należy rozpatrywać pod kątem zapewnienia posiłków, które zwyczajowo powinien spożyć pracownik w tych porach dnia, w których odbywa podróż służbową.

W przypadku, gdy pracownikowi zapewniono tylko częściowe bezpłatne wyżywienie, dieta ulega pomniejszeniu o koszt posiłku, przy czym kwota pomniejszająca dietę w przypadku zapewnienia obiadu wynosi 50% diety (§ 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia delegacyjnego). Przepis § 7 ust. 4 ww. rozporządzenia, przewidujący mechanizm pomniejszania diety, odwołuje się do § 7 ust. 1 tego rozporządzenia, gdzie mowa jest o pełnej diecie, tj. 30 zł. Na tej podstawie przyjmuje się, że kwotę pomniejszającą dietę w każdym przypadku ustala się od kwoty pełnej diety (30 zł), bez względu na to, jaka dieta faktycznie przysługiwała pracownikowi w danej sytuacji. Potwierdza to opinia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, uzyskana przez nasze Wydawnictwo w dniu 16 kwietnia 2013 r. (patrz: ramka).

W omawianej sprawie, uwzględniając stanowisko resortu pracy, należy uznać, że pracownicy nie mają prawa do diety, z uwagi na zapewnienie im bezpłatnego obiadu. Nie ma na to wpływu nawet fakt, że pracodawca nie zapewnił im bezpłatnego śniadania, którego zwyczajowa pora przypadła na czas podróży. Generalnie pracownik powinien w takiej sytuacji pokryć koszty śniadania z przysługującej mu diety. W przedstawionej sytuacji pomniejszenie faktycznie przysługującej diety (tj. 15 zł) o koszt obiadu (15 zł) daje jednak wynik zerowy. Pracownik w praktyce musi więc zapewnić sobie śniadanie z własnych środków.

Niezależnie od powyższego rozstrzygnięcia w zakresie wysokości należnej diety, należy zwrócić uwagę, że w sytuacji przedstawionej w pytaniu zachodzi ryzyko zakwestionowania samego faktu występowania podróży służbowej. Wprawdzie, zgodnie z art. 775 § 1 K.p., każdy wyjazd w celach służbowych poza siedzibę pracodawcy lub poza stałe miejsce pracy jest podróżą służbową, jednak w odniesieniu do pracowników, którzy swoją pracę wykonują w terenie (tzw. mobilnych), zakwalifikowanie ich wyjazdów jako podróży służbowej nie jest tak jednoznaczne. Można w tym miejscu przywołać uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2008 r. w składzie 7 sędziów (sygn. akt II PZP 11/08), w której SN uznał w uzasadnieniu, że podróż służbowa nie może polegać na wykonywaniu umówionego rodzaju pracy, ponieważ jak wskazuje definicja podróży służbowej w art. 775 K.p., pracownik ma w jej ramach realizować incydentalne zadanie służbowe, a nie swoją normalną pracę, którą wykonuje na co dzień.

Pomniejszanie diety krajowej o koszt posiłku - stanowisko MPiPS

"(...) w świetle przepisów § 7 rozporządzenia, dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży (ust. 1). Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego, w sposób określony w ust. 2. Należność pracownika z tytułu diet ulega stosownemu zmniejszeniu bądź nie występuje, jeśli pracownik miał zapewnione bezpłatne wyżywienie podczas podróży służbowej. (...) jeśli podróż służbowa trwała od 8 do 12 godzin, a pracownik miał zapewniony obiad, należność z tytułu diety nie występuje. Obliczona zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 1 lit. b) połowa diety (15 zł) podlega bowiem zmniejszeniu o koszt obiadu, tj. o 15 zł (50% z 30 zł = 15 zł). (...)."

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.