rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Rozliczanie podróży służbowych pracowników otrzymujących ryczałt za jazdy lokalne

Pracownik otrzymuje ryczałt z tytułu używania własnego pojazdu dla celów służbowych w jazdach lokalnych, a ponadto wykorzystuje swój samochód w delegacjach służbowych. Jak rozliczyć poniesione wydatki na paliwo podczas podróży służbowej?

Rozliczanie podróży służbowych pracowników otrzymujących ryczałt za jazdy lokalne
rys. Rozliczanie podróży służbowych pracowników otrzymujących ryczałt za jazdy lokalne

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych m.in. samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej w tym celu między pracodawcą a pracownikiem umowy cywilnoprawnej na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych... (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu. W treści tej umowy powinny być określone zasady rozliczania kosztów użytkowania pojazdu w jazdach lokalnych (np. czy zwrot kosztów będzie następował na podstawie kilometrówki, czy w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, z tego tytułu otrzymuje ryczałt obliczony jako iloczyn stawki za 1 kilometr prze­biegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Jest on wypłacany po złożeniu pisemnego oświadczenia o używaniu przez pracownika pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Przy czym kwotę miesięcznego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych (§ 4 rozporządzenia). Jeśli zatem podróż służbowa trwa w danym dniu roboczym 8 lub więcej godzin, to za ten dzień ryczałt nie przysługuje.

Kalkulatory Kalkulatory kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

Z kolei z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), dalej rozporządzenia o podróżach służbowych wynika, że środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca, a pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Pracodawca może też, na wniosek pracownika, wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli w powoływanym na wstępie rozporządzeniu.

Z przepisów rozporządzenia o podróżach służbowych wynika, że wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu będącego własnością pracownika, wykorzystywanego podczas podróży służbowej, ustala pracodawca. Wysokość stawki, jaka będzie mu przysługiwała za każdy przejechany w podróży służbowej kilometr pracownik powinien znać zanim złoży wniosek o odbycie jej swoim samochodem. Najlepiej zatem aby była ustalona w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagradzania.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60