rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (436) z dnia 10.05.2017

Rozliczanie podróży służbowych pracowników otrzymujących ryczałt za jazdy lokalne

Pracownik otrzymuje ryczałt z tytułu używania własnego pojazdu dla celów służbowych w jazdach lokalnych, a ponadto wykorzystuje swój samochód w delegacjach służbowych. Jak rozliczyć poniesione wydatki na paliwo podczas podróży służbowej?

Zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych m.in. samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy następuje na podstawie zawartej w tym celu między pracodawcą a pracownikiem umowy cywilnoprawnej na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych... (Dz. U. nr 27, poz. 271 z późn. zm.), dalej rozporządzeniu. W treści tej umowy powinny być określone zasady rozliczania kosztów użytkowania pojazdu w jazdach lokalnych (np. czy zwrot kosztów będzie następował na podstawie kilometrówki, czy w formie miesięcznego ryczałtu pieniężnego).

Pracownik, o którym mowa w pytaniu, z tego tytułu otrzymuje ryczałt obliczony jako iloczyn stawki za 1 kilometr prze­biegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne. Jest on wypłacany po złożeniu pisemnego oświadczenia o używaniu przez pracownika pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Przy czym kwotę miesięcznego ryczałtu zmniejsza się o jedną dwudziestą drugą za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych (§ 4 rozporządzenia). Jeśli zatem podróż służbowa trwa w danym dniu roboczym 8 lub więcej godzin, to za ten dzień ryczałt nie przysługuje.

Kalkulatory Kalkulatory kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych dostępne są w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

Z kolei z § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), dalej rozporządzenia o podróżach służbowych wynika, że środek transportu właściwy do odbycia podróży krajowej lub podróży zagranicznej, a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca, a pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Pracodawca może też, na wniosek pracownika, wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej lub podróży zagranicznej samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907 z późn. zm.), czyli w powoływanym na wstępie rozporządzeniu.

Z przepisów rozporządzenia o podróżach służbowych wynika, że wysokość stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu będącego własnością pracownika, wykorzystywanego podczas podróży służbowej, ustala pracodawca. Wysokość stawki, jaka będzie mu przysługiwała za każdy przejechany w podróży służbowej kilometr pracownik powinien znać zanim złoży wniosek o odbycie jej swoim samochodem. Najlepiej zatem aby była ustalona w przepisach wewnątrzzakładowych, np. w regulaminie wynagradzania.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60