rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Wypadek w czasie podróży służbowej

Pracownik odbył krajową podróż służbową, w czasie której, po dojechaniu do miejscowości delegowania, miał wypadek. Od razu po wypadku został przewieziony do szpitala, gdzie przebywał kilka dni, a po wyjściu ze szpitala miał zwolnienie chorobowe. Czy pracownikowi przysługuje dieta za czas pobytu w szpitalu?

NIE. W sytuacji przedstawionej w pytaniu trzeba przyjąć, że podróż służbowa została zakończona w momencie zaistnienia wypadku w trakcie tej podróży. Dieta należy się tylko za okres do wystąpienia wypadku (o ile będzie przysługiwała ze względu na długość tak ustalonej podróży).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi (...) z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) nie odnosi się do sytuacji, w której pracownik uległ wypadkowi w trakcie krajowej podróży służbowej. Odpowiednie regulacje przewidziane są tylko w razie wystąpienia choroby w czasie podróży zagranicznej, kiedy to pracownik zachowuje prawo do 25% diety za każdy dzień pobytu w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym.

Wypadek w trakcie podróży służbowej, wiążący się z utratą zdolności do wykonania zadania służbowego, które było celem tej podróży, powoduje w praktyce jej przerwanie lub zakończenie. Pracownika, który ze względów zdrowotnych utracił dyspozycję do wykonania zleconego mu zadania służbowego nie można bowiem uznać za odbywającego podróż służbową. Wyjątkowo, ze względu na miejsce powstania niedyspozycji zdrowotnej, przewidziano zachowanie prawa do określonej części diety w podróży zagranicznej. Natomiast w przypadku podróży krajowej - wobec braku odpowiedniego przepisu - pracownik nie zachowuje prawa do świadczeń delegacyjnych za czas pobytu w szpitalu.

Brak prawa do diety uzasadniony jest także tym, że pracownik nie nabywa do niej prawa, jeżeli zapewniono mu bezpłatne całodzienne wyżywienie, co ma miejsce w warunkach szpitalnych.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60