rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014

Dieta nie musi pokrywać pełnego wyżywienia

Nasz pracodawca wysyła nas w delegacje na terenie kraju. Zapewnia nam zakwaterowanie i 50 zł na wyżywienie dziennie. Czy ta kwota nie jest za mała?

NIE. Z pytania można wywnioskować, że pracodawca należy do sfery pozabudżetowej. Pracodawcy budżetowi zwracają bowiem należności z tytułu podróży służbowej bezpośrednio na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w (…) jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Przewiduje ono dietę za dobę podróży krajowej w wysokości 30 zł i takie właśnie świadczenie (z uwzględnieniem możliwości modyfikacji jego wysokości), wypłacane jest pracownikom sfery budżetowej. Fakt wypłacania pracownikom określonej kwoty tytułem zwrotu kosztów wyżywienia w podróży służbowej, wyższej niż dieta krajowa obowiązująca w sferze budżetowej, świadczy o tym, że mamy do czynienia z pracodawcą spoza tej sfery.

Przepisy prawa pracy pozwalają pracodawcy pozabudżetowemu na swobodne określenie warunków zwrotu kosztów podróży służbowej – w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub w umowie o pracę (art. 775 § 3 K.p.). Zasady zwrotu wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową oraz wysokości konkretnych świadczeń z tego tytułu mogą być wówczas ustalone dowolnie, przy zachowaniu generalnego obowiązku zwrotu pracownikowi kosztów odbytej podróży. Swoboda ta jest ograniczona tylko w jednym punkcie – mianowicie wysokość diety za podróż krajową i zagraniczną nie może być niższa niż dieta krajowa w sferze budżetowej (30 zł).

Pracodawca, o którym mowa w pytaniu, gwarantując pracownikom 50 zł dziennie na koszty wyżywienia, zapewnia im więc świadczenie na poziomie wyższym niż wymaga tego rozporządzenie.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60