rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Rozliczanie podróży służbowych - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 86 (710) z dnia 28.10.2010

Czas podróży służbowej

Podróż służbowa obejmuje czas: dojazdu do miejsca wykonywania pracy, świadczenia pracy oraz powrotu do stałego miejsca zatrudnienia lub innego miejsca (np. miejsca zamieszkania pracownika). Zatem czas trwania delegacji to nie tylko czas pobytu w miejscowości, do której pracownik został skierowany, ale również przemieszczania się pracownika środkami transportu w celu dojazdu do wskazanej przez pracodawcę miejscowości i powrotu z niej. Jednak jak wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego, czas podróży służbowej, czyli samego przemieszczania się do miejsca delegowania i z powrotem, nie jest czasem pracy, chyba że przypada na godziny wynikające z rozkładu pracy pracownika. W wyroku z dnia 4 lipca 1978 r., sygn. akt I PR 45/78 Sąd Najwyższy orzekł, że podczas podróży służbowej pracownik w zasadzie nie świadczy pracy i nie pozostaje w dyspozycji pracodawcy, chyba że podczas podróży wykonuje pracę (np. kierowca).


Ważne!
Pracownikowi za czas podróży służbowej przypadającej w godzinach, w których miał świadczyć pracę zgodnie z jego rozkładem czasu pracy, przysługuje wynagrodzenie za pracę.


Jeżeli czas podróży służbowej przypada poza godzinami pracy, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie ani czas wolny od pracy. Także czasu podróży służbowej odbywanej w dniu wolnym od pracy nie zalicza się do czasu pracy, chyba że pracownik nie tylko podróżował, ale również świadczył pracę. Jeżeli po zużyciu na podróż służbową całego swojego "czasu pracy" pracownik wykonuje jeszcze jakąś konkretną pracę, przysługuje mu za tę pracę wynagrodzenie i dodatek za pracę nadliczbową.


Przykład

Pracownik w dniu 15 października 2010 r. rozpoczął pracę zgodnie z harmonogramem o 700, po czym o 1000 wyjechał w podróż służbową. Dojazd do miejsca delegowania trwał do 1400, a następnie do 1900 była wykonywana praca. Powrót do miejsca zamieszkania nastąpił o 2300.

Podróż służbowa pracownika trwała od 1000 do 2300, czyli ogółem 13 godzin, za które przysługuje dieta w pełnej wysokości. Czas pracy wypracowany w dniu 15 października br. stanowi ogółem 12 godzin, w tym 8 godzin przypada na czas wynikający z harmonogramu czasu pracy (od 700 do 1500) plus 4 godziny nadliczbowe (od 1500 do 1900). Pracownik za 12 godzin pracy powinien otrzymać normalne wynagrodzenie oraz za 4 godziny nadliczbowe przekraczające normę dobową 50% dodatek. Za pozostałe 4 godziny spędzone w podróży służbowej (od 1900 do 2300) nie przysługuje ani wynagrodzenie, ani czas wolny.


Czas przepracowany podczas podróży służbowej należy rozliczyć tak jak w stałym miejscu pracy. Jeśli podczas tej podróży pracownik świadczył pracę nadliczbową, przysługuje mu za nią, oprócz normalnego wynagrodzenia, albo dodatek albo czas wolny od pracy.

Czas przepracowany w podróży służbowej powinien być wykazany w ewidencji również jako zapis liczby godzin pracy. Sama informacja w karcie ewidencyjnej o fakcie odbycia delegacji nie wystarcza, gdyż brak jest danych o liczbie godzin, które należy zaliczyć do czasu pracy. Z tego czasu nie odlicza się okresu samej podróży (przejazdu), jeśli pokrywa się ona z godzinami rozkładowymi czasu pracy danego pracownika.


Przykład

Pracownik, którego rozkład czasu pracy przewiduje świadczenie pracy od 600 do 1400, wyjechał w podróż służbową o 700. Dojazd do celu podróży trwał do 830. Następnie do 1400 była wykonywana praca. Podróż powrotna trwała do 1530.

Do czasu pracy należy zaliczyć pracownikowi tylko 8 godzin od 600 do 1400. Czas dojazdu poza godzinami rozkładowymi nie jest czasem pracy.


Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym na stanowisku kierowcy (praca od 500 do 1300) został delegowany po odbiór towaru do innej miejscowości. Pracownik wyruszył w podróż o 500, a powrócił tego samego dnia o 1700.

W okresie podróży pracownik przez cały czas wykonywał pracę (prowadził pojazd w obie strony, dopełnił formalności związanych z odbiorem, dokonywał załadunku). Cały czas podróży służbowej trwającej 12 godzin (od 500 do 1700) podlega zaliczeniu do czasu pracy.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60