rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 56 (1201) z dnia 13.07.2015

Podróż służbowa osoby współpracującej

Wykonuję działalność gospodarczą, z której dochody opodatkowane są według skali podatkowej. W prowadzeniu firmy pomaga mi mąż, który ma status osoby współpracującej. Jego praca polega na konserwacji pojazdów eksploatowanych w firmie oraz dokonywaniu ich drobnych napraw. Niekiedy mąż także odbywa podróże w sprawach służbowych. Czy mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość diet wypłacanych mu z tytułu tych podróży?

TAK, diety wypłacane osobie współpracującej z tytułu odbywanych przez nią podróży w celach służbowych są kosztami uzyskania przychodów. Wysokość tych diet odnoszona w ciężar kosztów podatkowych nie może przekroczyć wysokości diet przysługujących pracownikom tzw. sfery budżetowej.

Na podstawie art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

1) musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

2) nie może być wymieniony w art. 23 updof, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 52 updof, nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. A contrario osoby prowadzące działalność gospodarczą mają prawo zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów wartość diet związanych z własnymi podróżami w sprawach służbowych oraz z podróżami służbowymi osób współpracujących, do wysokości nieprzekraczającej wysokości diet określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

Jeżeli małżonek podatniczki odbywa podróże w celach służbowych, to wypłacane mu diety do wysokości określonej w powołanym rozporządzeniu są kosztami uzyskania przychodów.

Wyjaśnień udzieliła redakcja
Przeglądu Podatku Dochodowego

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże krajowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60