rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 16 (280) z dnia 20.08.2010

Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej w księgach rachunkowych

Dotychczas wypłacaliśmy zaliczkę na poczet zagranicznej podróży służbowej w euro, teraz chcieliśmy wypłacić w złotówkach. Czy jest taka możliwość i jaki kurs powinniśmy zastosować do przeliczenia diet z danego kraju podanych w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej poza granicami kraju?

Na podstawie art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1991 ze zm.).

Z kolei pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą samodzielnie ustalać warunki wypłacania pracownikowi należności z tytułu podróży służbowej. Warunki te ustalają w układach zbiorowych, regulaminach wynagradzania lub umowach o pracę. Przy czym postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży służbowej (w kraju i poza granicami) w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. W przypadku natomiast gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera tych postanowień, pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów ww. rozporządzenia.

Według § 13 ww. rozporządzenia, pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju. Za zgodą pracownika zaliczka może być wypłacona w walucie polskiej, w wysokości stanowiącej równowartość przysługującej pracownikowi zaliczki w walucie obcej. Z kolei rozliczenie kosztów podróży jest dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej, w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
 

Jak wynika z pytania jednostka zamierza wypłacać zaliczki i rozliczać koszty zagranicznych podróży służbowych w walucie polskiej. Zaliczki na niezbędne koszty podróży i pobytu poza granicami kraju mogą być wypłacone w złotówkach, pod warunkiem jednak, że pracownik wyrazi na to zgodę. Przy czym rozliczenie kosztów podróży może być dokonywane w walucie dowolnej (tj. w walucie otrzymanej zaliczki, w walucie wymienialnej albo w walucie polskiej).

W przypadku zagranicznych podróży służbowych, przyjęło się w praktyce, że dniem przeprowadzenia operacji gospodarczej jest dzień rozliczenia delegacji - a zatem dzień, na jaki ujęto wydatki dotyczące tej podróży w księgach rachunkowych. Oznacza to, że przeliczenie kosztów wyrażonych w walutach obcych następuje po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia delegacji. Czyli do przeliczenia diety wyrażonej w walucie obcej stosuje się kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień rozliczenia podróży służbowej.

Przykład

I. Założenia:

1. Jednostka wypłaciła pracownikowi - za jego zgodą - zaliczkę w kwocie: 1.000 zł, na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej.

2. Zgodnie z zakładowym planem kont, do rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej pracodawca stosuje kurs średni NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień rozliczenia podróży służbowej.

3. Zgodnie z rozliczeniem delegacji, koszty podróży ogółem wyniosły: 350 EUR.

4. Kurs średni NBP, po którym rozliczono koszty podróży, wynosił: 4,10 zł/EUR (kurs przykładowy).

5. Łączne koszty zagranicznej podróży służbowej: (350 EUR × 4,10 zł/EUR) = 1.435 zł.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. KW - wypłata zaliczki na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej 1.000 zł 23-4 10-0
2. PK - rozliczenie kosztów zagranicznej podróży 1.435 zł 40 23-4
3. KW - zwrot kosztów podróży służbowej: (1.435 zł - 1.000 zł) = 435 zł 23-4 10-0

III. Księgowania:

Kliknij, aby powiększyć obraz

 

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.