rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 39 (1184) z dnia 14.05.2015

Ubezpieczenie w zagranicznej podróży służbowej a przychód pracownika

W sytuacji gdy pracodawca wykupuje pracownikom polisy ubezpieczeniowe na czas odbywanych przez nich zagranicznych podróży służbowych, wartość tego świadczenia nie stanowi pracowniczego przychodu w rozumieniu ustawy o pdof. Polisy te w rzeczywistości stanowią bowiem ochronę pracodawcy, a ich wykupienie leży wyłącznie w jego interesie. Gdyby bowiem doszło do zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową pracownikowi będącemu w podróży służbowej przysługiwałoby roszczenie odszkodowawcze od pracodawcy. Tymczasem dzięki polisie zminimalizowaniu ulega niebezpieczeństwo ponoszenia przez pracodawcę wysokich kosztów leczenia za granicą. W konsekwencji nie można uznać, że pracownicy z tytułu takiej ochrony ubezpieczeniowej uzyskali korzyść majątkową skutkującą powstaniem przychodu podatkowego.


STAN FAKTYCZNY:

Spółka z o.o., która wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji, co roku ponosi wydatki na nabycie ubezpieczenia dla pracowników odbywających zagraniczne podróże służbowe. Ochrona, jaka zostaje zapewniona pracownikom dzięki tym polisom, obejmuje: koszty leczenia nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków za granicą, ubezpieczenie assistance za granicą oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą. W założeniach spółki polisy te mają stanowić zabezpieczenie przed trudnymi do oszacowania kosztami związanymi z chorobami pracowników lub wypadkami przy pracy, które zobowiązana byłaby pokryć jako pracodawca. Spółka wskazała jednocześnie, że wypłata ewentualnych świadczeń z polisy następuje bezpośrednio do rąk ubezpieczonych pracowników. W przedstawionej sytuacji miała jednak wątpliwości, czy wydatki na wykupienie polisy ubezpieczeniowej stanowią dla pracowników opodatkowany przychód ze stosunku pracy. Przedstawiając własne stanowisko uznała jednocześnie, że przychód taki w analizowanej sytuacji nie powstaje.

Organ podatkowy wydający interpretację uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. W jego opinii w zakresie pojęcia przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał bądź uzyska podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy również wydatek poniesiony przez spółkę na rzecz pracowników na zakup polis ubezpieczeniowych w związku z odbywaną podróżą, gdyż brak jest przepisów, które nakładałyby na pracodawcę obowiązek ponoszenia tego rodzaju wydatków. Jednocześnie organ podatkowy stwierdził, że brak jest podstaw do zastosowania w stosunku do tego przychodu zwolnienia od podatku, o którym mowa art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o pdof. Przepis ten zwalnia bowiem z podatku zwrot kosztów leczenia, a nie świadczenie w postaci zakupu polisy ubezpieczeniowej.

Sprawa ze skargi spółki trafiła do WSA. Sąd pierwszej instancji w wydanym orzeczeniu podzielił stanowisko zaprezentowane przez organ interpretacyjny. Ostatecznie sprawa ze skargi spółki trafiła do NSA.


SĄD ORZEKŁ:

NSA uznał skargę za zasadną. W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia stwierdził, że w przypadku świadczenia będącego przedmiotem sporu trudno dopatrywać się cech pozwalających na uznanie go za przychód pracowniczy. Według Sądu drugiej instancji za przychód pracownika mogą więc być uznane tylko takie świadczenia, które zostały spełnione za jego zgodą i w jego interesie, a nie w interesie pracodawcy i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść. W analizowanym przypadku taka sytuacja nie ma miejsca, gdyż w opinii NSA polisy ubezpieczeniowe zabezpieczają jedynie interesy pracodawcy. Bez względu bowiem na to, czy spółka ubezpieczenie wykupi, jej pracownicy nie są zobowiązani do ponoszenia kosztów leczenia za granicą z własnych środków.

(wyrok NSA z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt II FSK 3295/12)

 Komentarz redakcji 
Przedstawione rozstrzygnięcie należy uznać za jak najbardziej słuszne. W sytuacji gdy koszty ewentualnej choroby czy wypadku za granicą zobowiązany jest ponieść - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami - wyłącznie pracodawca, to nie leży w interesie pracownika wykupienie takiego ubezpieczenia we własnym zakresie. Byłby to dla niego wyłącznie zbędny, dodatkowy koszt. Właśnie z tego powodu nie można uznać, że pracownik otrzymując ubezpieczenie od pracodawcy zaoszczędził, bo nie musi sam ponosić wydatków związanych z ubezpieczeniem. Faktyczną korzyść odnosi w takim przypadku wyłącznie pracodawca, wobec którego pracownikom przysługiwałyby roszczenia odszkodowawcze w razie zaistnienia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
2
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.