rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Czas pracy w zagranicznej podróży służbowej

Pracownik został wysłany na kilka tygodni w zagraniczną podróż służbową. Jak należy rozliczyć jego czas pracy? Jak potraktować dla tego celu dzień świąteczny w państwie docelowym? Czy pracownik powinien wziąć na ten dzień urlop wypoczynkowy?

Do czasu pracy w podróży służbowej należy zaliczyć wszystkie okresy wykonywania zadania, a pozostałe w takim zakresie w jakim przypadają na godziny rozkładowe pracownika.

Pracownik wykonujący na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy odbywa tzw. podróż służbową. Podczas niej wykonuje zlecone czynności na rzecz pracodawcy, a czas na nie poświęcony w całości zalicza się do czasu pracy. Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 5 sierpnia 2015 r. (sygn. akt III AUa 1829/14): "(...) zadania polecone pracownikowi do wykonania w podróży służbowej zasadniczo różnią się od pracy, do wykonywania której pracownik zobowiązał się w umowie nawiązującej stosunek pracy (...)". Jednak w tym okresie pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w innym niż stałe miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.

Podobnie należy kwalifikować okres podróżowania, o ile w tym czasie pracownik wykonuje czynności służbowe (np. kierowca). Samo przemieszczanie się (np. przejazd pociągiem albo podróż w charakterze pasażera samochodu służbowego) nie zalicza się do czasu pracy, chyba że przypada na godziny rozkładowe. Tak też orzekł Sąd Najwyższy, który w uzasadnieniu wyroku z 27 października 1981 r. (sygn. akt I PR 85/81, OSNC 1982/5-6/76) wyjaśnił, że: "(...) Wprawdzie odbywanie - na polecenie przełożonego - podróży służbowej w »czasie pracy« jest równoznaczne z wykonywaniem w tym czasie pracy, ale nie odwrotnie, tj. odbywania podróży służbowej poza »czasem pracy« nie przekształca podróży w pracę (...)". Takie też stanowisko zajął w wyroku z 4 lipca 1978 r. (sygn. akt I PR 45/78, PiZS 1979/10/76).

Na analogicznych zasadach należy rozpatrywać okresy niewykonywania zadania z powodów od pracownika niezależnych (np. święto w państwie docelowym) przypadające na rozkładową dniówkę zainteresowanego.

Ważne: Rozkład czasu pracy ustala i rozlicza pracodawca (art. 150 § 1 K.p.), zaś pracownik jest obowiązany stosować się do niego (art. 22 § 1 K.p.).

W sytuacji opisanej w pytaniu, można było dokonać (w formalnie uprawnionym trybie) uprzedniej zmiany rozkładu czasu pracy pracownika, uwzględniającej święto w państwie docelowym. Jeżeli to nie nastąpiło, rozkładową dniówkę, podczas której nie mógł on wykonywać zadania z omawianego powodu, należy uznać za okres oczekiwania na jego wykonanie i tak jak np. czas przemieszczania się podczas niej, zaliczyć do czasu pracy. Nie należy natomiast oczekiwać, że na ten dzień pracownik wystąpi z wnioskiem o urlop wypoczynkowy, chyba że obie strony będą tym zainteresowane. Urlopu udziela się zgodnie z planem bądź indywidualnymi uzgodnieniami stron (art. 163 § 1-2 K.p.) lub w terminie żądanym przez pracownika (art. 1672 K.p.). Ma on poza tym inne przeznaczenie, a zwłaszcza nie służy do "wypełniania" luk w harmonogramie uprawnionego.

Przykład

Pracownik zatrudniony w normach podstawowych, w organizacji od poniedziałku do piątku od 800 do 1600, został wysłany w podróż służbową do Niemiec. Wyjechał samochodem prywatnym 4 maja o 600, docierając na miejsce o 1200, po czym zakwaterował się w hotelu. Pracę podjął następnego dnia i do dnia powrotu, który nastąpił 13 maja 2016 r., wykonywał ją od 800 do 1600 (w dniach dla niego roboczych). W ostatnim dniu podróży, po zakończeniu wykonywania zadania (o 1600), pracownik wyruszył w drogę powrotną, która trwała do 2200.

Pracownikowi zaliczono do czasu pracy:

  • w dniu wyjazdu 8 godzin (od 800 do 1200 okres przemieszczania się oraz od 1200 do 1600 okres oczekiwania na podjęcie zadania służbowego),
     
  • w dniu powrotu 8 godzin (okres wykonywania zadania od 800 do 1600),
     
  • w dniu 5 maja, który był w Niemczech dniem wolnym (Wniebowstąpienie Pańskie - Christi Himmelfahrt) 8 godzin (od 800 do 1600 okres oczekiwania na kontynuowanie wykonywania zadania przypadający w rozkładowej dniówce),
     
  • w pozostałych dniach roboczych po 8 godzin (od 800 do 1600).

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60