rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1033) z dnia 2.12.2013

Rozliczenie zaliczki na zagraniczną delegację

Wypłaciliśmy pracownikowi zaliczkę na zagraniczną delegację z konta walutowego, ujmując ją w księgach po przeliczeniu kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Po jego powrocie dokonujemy rozliczenia delegacji. Część zaliczki będzie do zwrotu. Jakim kursem ją wycenić i jak ustalić różnice kursowe?

Pracownik otrzymuje zaliczkę w walucie obcej na niezbędne koszty podróży zagranicznej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Wynika to z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). W praktyce przepisy tego rozporządzenia są również stosowane przez pracodawców spoza sfery budżetowej.

Do przeliczenia wypłacanej z rachunku walutowego zaliczki na zagraniczną podróż służbową na złote jednostka przyjęła kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień jej wypłaty. Taki sposób postępowania jest zgodny zarówno z przepisami podatkowymi, jak i z przepisami bilansowymi. Z kolei koszty zagranicznej podróży służbowej przelicza się kursem średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień złożenia przez pracownika rozliczenia kosztów tej podróży.

Na tych operacjach mogą powstać dwie różnice kursowe:

1) na rachunku walutowym, pomiędzy wartością środków pieniężnych z dnia ich wpływu, ustaloną metodą FIFO, LIFO lub średniej ważonej kursów, a wartością tych środków z dnia ich rozchodu (wypływu jako zaliczki),

2) na rozrachunkach z pracownikiem, pomiędzy wartością kosztu z dnia zarachowania a jego wartością z dnia zapłaty.

Przy czym mimo że rozchód waluty z rachunku walutowego ma miejsce wcześniej, rozliczenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych, o których mowa we wskazanym pkt 1, wygodniej jest dokonać przy rozliczaniu kosztów podróży. Wówczas w przypadku gdy ma miejsce zwrot niewykorzystanej zaliczki, można wycenić go po kursie, po którym nastąpiła wycena wypłaty środków z konta walutowego. Natomiast różnice kursowe będą liczone wyłącznie w odniesieniu do rzeczywiście wydatkowanej kwoty.

Przykład

Założenia

  1. W dniu 22 października 2013 r. na rachunku walutowym jednostki znajdowało się 1.000 euro, które w dniu ich wpływu zostały wycenione według kursu wynoszącego 4,1755 zł/euro. W tym dniu wypłacono z tego rachunku pracownikowi zaliczkę w wartości 700 euro na przewidywane koszty zagranicznej podróży służbowej. Kurs średni NBP z 21 października 2013 r. wynosił 4,1850 zł/euro.
     
  2. Z rozliczenia kosztów zagranicznej podróży służbowej sporządzonego 28 października 2013 r. wynika, że koszty tej podróży wyniosły 650 euro. Zostały one przeliczone na złote po średnim kursie NBP z dnia 25 października 2013 r., który wynosił 4,1910 zł/euro. Niewydatkowaną kwotę zaliczki, tj. 50 euro, wpłacono 28 października 2013 r. na rachunek walutowy. Do jej przeliczenia zastosowano kurs średni NBP z dnia wypłaty zaliczki, tj. 4,1850 zł/euro.
     
  3. Ewidencja kosztów prowadzona jest tylko w zespole 4.

Dekretacja

Opis operacji

Kwota

Konto

Wn

Ma

1. WB - wypłata zaliczki na koszty zagranicznej podróży służbowej:
(700 euro × 4,1850 zł/euro) = 

2.929,50 zł

23-4

13-1

2. PK - zwrot niewykorzystanej zaliczki na rachunek walutowy:
(50 euro × 4,1850 zł/euro) =

209,25 zł

13-1

23-4

3. PK - rozliczenie kosztów zagranicznej podróży:
(650 euro × 4,1910 zł/euro) = 

2.724,15 zł

40

23-4

4. PK - różnice kursowe na rachunku walutowym:
650 euro × (4,1850 zł/euro - 4,1755 zł/euro) = 

6,18 zł

13-1

75-0

5. PK - różnice kursowe na rozrachunkach z pracownikiem:
650 euro × (4,1910 zł/euro - 4,1850 zł/euro) =

3,90 zł

23-4

75-0

Księgowania

Rozliczenie zaliczki na zagraniczną delegację

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60