rozliczenie delegacji, delegacje krajowe, delegacje zagraniczne, podróże służbowe, diety
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 16 (1057) z dnia 24.02.2014

Nocleg ze śniadaniem w podróży przedsiębiorcy

Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą był służbowo w Turcji. Faktura za zakup usług hotelowych obejmuje w jednej pozycji koszty noclegu i śniadania (room & breakfast). W jaki sposób wydatki te zaliczyć do kosztów podatkowych? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 794423)

W przypadku podróży odbywanych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, kosztami uzyskania przychodów z tego źródła są diety za czas takich podróży, do wysokości ustalonej na zasadach określonych w przepisach o podróżach służbowych pracowników, oraz koszty noclegu - jeżeli możliwe jest ustalenie ich wysokości.

W sytuacji gdy wyjazd przedsiębiorcy związany jest z prowadzonymi przez niego interesami i służy osiąganiu przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów, wydatki poniesione na zorganizowanie takiej podróży mogą obciążać firmowe koszty uzyskania przychodów. Kwalifikując dany wydatek do kosztów podatkowych, trzeba jednak uwzględniać ograniczenia wynikające z art. 23 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Z brzmienia art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o pdof wynika, że faktyczne wydatki na wyżywienie przedsiębiorcy w podróży służbowej nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Jednak ten sam przepis zezwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wartości diet z tytułu takiego wyjazdu służbowego, w części nieprzekraczającej wysokości diet przysługujących pracownikom. Diety takie przysługują na pokrycie kosztów wyżywienia w podróży służbowej. W przypadku podróży przedsiębiorcy jest to jedyny koszt, który może być ujęty w kosztach podatkowych w wysokości zryczałtowanej, niepotwierdzonej dowodami poniesienia.

Inaczej wygląda kwestia rozliczenia przez przedsiębiorcę kosztów jego noclegów w hotelu. Wydatki z tego tytułu ponoszone w czasie wyjazdu służbowego powinny być udokumentowane.

Z pytania wynika, że przedsiębiorca dysponuje fakturą za korzystanie z usługi hotelarskiej, w ramach której, oprócz noclegu, miał zapewnione wyżywienie. To oznacza, że podatkowe rozliczenie kosztów noclegu przez przedsiębiorcę będzie możliwe, pod warunkiem wyodrębnienia faktycznego kosztu związanego z noclegiem w hotelu.

Takie rozstrzygnięcie znajduje potwierdzenie w interpretacjach fiskusa (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 stycznia 2013 r., nr ITPB1/415-1142/12/IG).

www.RozliczenieDelegacji.pl - Podróże zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczenieWynagrodzenia.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie wynagrodzeń. Składki ZUS. Zasiłki. Świadczenia. Premie
Kalkulatory podatkowe: odsetkowe, używania pojazdów, wynagrodzeń

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60